Communicatierichtlijnen

Het is van belang dat studenten op neutrale wijze worden gestimuleerd om de NSE in te vullen. Instellingen kunnen drie verschillende argumenten gebruiken in de communicatie naar studenten om de NSE in te vullen:

  • Je stem laten horen
  • De resultaten geven de instelling input voor interne kwaliteitszorg
  • De resultaten geven input in het keuzeproces van aankomende studenten

Enkele voorbeelden

  • Het is niet de bedoeling te verwijzen naar het feit dat de score in de NSE van belang is voor de plek in de rankings van de Keuzegids of Elsevier. Het feit dát de NSE resultaten gebruikt worden voor de Keuzegids en Elsevier mag wel vermeld worden.
  • Het is niet de bedoeling om voor het invullen een promotiefilmpje van de instelling/opleiding te laten zien.
  • Het is tijdens het veldwerk niet de bedoeling om aan te geven wat een instelling n.a.v. de vorige NSE heeft aangepakt omdat dit de suggestie kan wekken dat dit item reeds is ‘opgelost’. U mag uiteraard wel zeggen dat de opleiding aan de slag gaat met de resultaten. Terugkoppeling van de NSE resultaten raden wij sterk aan, alleen buiten de veldwerkperiode.
  • U mag wel zeggen dat aankomende studenten de studentenoordelen gebruiken bij het maken van hun keuze.

Procedure bij beïnvloeding

Wanneer Studiekeuze123 een melding ontvangt van mogelijke beïnvloeding, wordt een standaard procedure gevolgd. Lees de procedure bij (mogelijke) beïnvloeding.

Aankondiging start NSE

Wij raden u aan onderstaande tekst te verspreiden onder uw studenten, bijvoorbeeld in een studentenblad, op de website of op intranet ter aankondiging van de start van de NSE.

Eind januari gaat de Nationale Studenten Enquête 2019 (NSE) van start! De NSE is een landelijk onderzoek waarin jaarlijks meer dan 250.000 studenten hun mening geven over hun studie. Ook <VUL IN NAAM INSTELLING> doet hier dit jaar aan mee. Iedere student ontvangt hiervoor vanaf half januari een uitnodiging per e-mail. Met de resultaten van de NSE krijgen (aankomende) studenten inzicht in de studentenoordelen over opleidingen bijvoorbeeld op de website Studiekeuze123.nl én kunnen hogescholen en universiteiten hun kwaliteit verbeteren. Doe mee en geef je mening over jouw opleiding! De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Deze stichting is een initiatief van de studentenorganisaties ISO en LSVb, de onderwijskoepels Vereniging Hogescholen, VSNU en NRTO en het ministerie van OCW. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Ipsos.

0 opleidingenopleiding vergelijken