Wat isSelectie fixusopleiding

Het vaststellen van de meest geschikte studenten op basis van minimaal twee selectiecriteria.
Lees meer over fixus en selectie.

0 opleidingenopleiding vergelijken