Wat isParticulier hoger onderwijs

Nederland telt enige tientallen particuliere hogescholen en enkele particuliere universiteiten. Particulier hoger onderwijs wordt niet gefinancierd door de overheid. Particuliere instellingen kunnen hun opleidingen wel laten goedkeuren (accrediteren) door de NVAO. Voor de geaccrediteerde opleidingen kunnen studenten in aanmerking komen voor studiefinanciering. Het collegegeld is hoger dan bij bekostigd onderwijs.

0 opleidingenopleiding vergelijken