Wat isNumerus fixus

Numerus fixus betekent letterlijk: vastgesteld aantal. Voor sommige studies is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, daar geldt een ‘studentenstop’. Om toegelaten te worden tot een fixusopleidingen moet je voldoen aan de selectiecriteria van de opleiding en instelling. Bij selectie wordt er gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, maar ook naar bijvoorbeeld persoonlijkheidskenmerken en motivatie van de aspirant-student. Voor fixusopleidingen moet je je uiterlijk 15 januari aanmelden.

Lees alles over selectie.

0 opleidingenopleiding vergelijken