Wat isInstellingsmaximum bij fixus

De onderwijsinstelling bepaalt hoeveel selectiepogingen een student over studiejaren heen (maximaal 3 keer) kan doen bij de betreffende instelling per fixusopleiding. Lees meer over fixus en selectie.

0 opleidingenopleiding vergelijken