Wat isECTS (studiepunten)

Je studielast wordt uitgedrukt in studiepunten (ECTS) volgens een internationaal Europees systeem. Voor elk vak is vastgesteld hoeveel studiepunten (ECTS) je daarvoor krijgt. Een driejarige universitaire bachelor levert 60 studiepunten (ECTS) per jaar op, dus 180 ECTS in totaal. Voor een vierjarige hbo-bachelor moet je 240 ECTS-studiepunten hebben. Eén studiepunt (1 ECTS) staat voor 28 uur studie.