Wat isDUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) regelt namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de studiefinanciering (studievoorschot), de OV-studentenkaart en de inschrijving in het (hoger) onderwijs. Meer informatie vind je op www.duo.nl.

0 opleidingenopleiding vergelijken