Wat isBezwaar bij selectie

Tegen een besluit bij de selectieprocedure van een fixusopleiding kan een bezwaar worden ingediend. Indien de student het niet eens is met een besluit van de onderwijsinstelling (zoals het rangnummer of de motivering ervan) dan kan de student bezwaar indienen bij de onderwijsinstelling. Kijk op de website van de instelling hoe dit bezwaar moet worden ingediend.

0 opleidingenopleiding vergelijken