Al eerder meegedaan aan loting of selectie?

Heb je in het verleden al eens meegedaan aan een selectieprocedure (hieronder vallen ook eerdere deelnames aan lotingstudies) dan tellen deze pogingen mee als ‘selectiepogingen’. Er wordt dan ook wel gesproken van ‘Historische deelnames’. Het aantal selectiepogingen is van belang omdat je aan een opleiding met numerus fixus maar een beperkt aantal keren mag deelnemen aan de selectie. Afhankelijk van de instelling en opleiding kan dit variëren van één tot drie keer.

Controleer je aantal selectiepogingen

Het is daarom van belang dat je in Studielink jouw aantal geregistreerde selectiepogingen controleert. Wanneer je na 15 januari een actief verzoek tot inschrijving hebt voor een fixusopleiding, dan wordt dit als een selectiepoging geteld.

Verzoek om correctie

Ben je gezakt en is er wel een selectiepoging geregistreerd dan kom je in aanmerking voor correctie. Ben je van mening dat het overzicht in Studielink niet juist is, neem dan zo snel mogelijk contact op met de onderwijsinstelling waar de poging staat geregistreerd.

Indien de onderwijsinstelling het verzoek om correctie goedkeurt, dan ontvang je een bevestiging per e-mail. Wordt je verzoek afgewezen, dan ontvang je van de onderwijsinstelling een bericht met de reden van afwijzing.