Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit ? Deze melding verbergen

Clinical Research (research)

 • StudieniveauWO-master
 • StudierichtingGezondheid
 • Bruto startsalaris:-
Bewaar deze pagina

Algemeen

Clinical Research (research)

De universitaire masteropleiding Clinical Research is een voortzetting en verdieping van een bachelorstudie. Deze onderzoeksmaster bereidt je voor op een loopbaan als wetenschappelijk onderzoeker. De opleiding is gericht op de vraag hoe ziektes zo goed mogelijk kunnen worden gediagnosticeerd en hoe de individuele patiënt vervolgens effectief kan worden behandeld. Je voert klinische onderzoeken uit en test behandelmethoden om verschillende groepen patiënten te onderscheiden. Met de resultaten van dit onderzoek zoek je naar een pasklare diagnose en een werkzame therapie voor iedere patiënt.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een masteropleiding moet je in ieder geval een bachelordiploma hebben. Voor de specifieke toelatingseisen, klik je hierboven op het tabblad Instellingen. Maak een keuze en kijk verder onder het tabblad 'Toelating en kosten'. Het is daarnaast verstandig om contact op te nemen met de instelling waar deze opleiding wordt gegeven.

Na de studie

Toelichting Na de studie

De vraag waar je na je studie terecht kunt, is belangrijk om over na te denken. Hiernaast worden enkele cijfers gegeven die kunnen helpen bij het vormen van een beeld.

Arbeidsmarktgegevens
Deze cijfers geven een beeld van waar studenten - die een bepaalde opleiding volgden - terecht zijn gekomen. Deze cijfers komen uit een onderzoek onder afgestudeerden (HBO- of WO-monitor).

Studentenoordelen
Deze oordelen geven aan in hoeverre studenten vinden dat hun opleiding hen voorbereid op het beroep dat ze na de opleiding willen uitvoeren.

Prognoses Arbeidsmarkt
De prognosecijfers van het ROA geven een indicatie van de toekomstige arbeidsmarktpositie (lees: over vijf jaar) van afgestudeerden. Dit betreft een globaal beeld van de verwachte arbeidsmarktpositie.

Arbeidsmarktgegevens (Bron: WO-monitor)
Van de studie zijn op dit moment geen arbeidsmarktgegevens beschikbaar

Studentenoordelen (Bron: Nationale Studenten Enquête
Voorbereiding beroepsloopbaan
4

Prognoses Arbeidsmarkt (Bron: ROA)
Van deze studie zijn op dit moment geen prognoses beschikbaar

Beroepen

 • Algemeen directeur
  Geeft leiding aan een bedrijf of instelling en stuurt een managementteam aan. In dit team zijn leidinggevenden van uiteenlopende afdelingen (bijvoorbeeld verkoop, productie, engineering, logistiek, administratie en personeelszaken) vertegenwoordigd. Voorbeelden van werkzaamheden: bepaalt het langetermijnbeleid, bewaakt de groei en het rendement van de onderneming, onderhoudt contacten met klanten, bezoekt congressen en presentaties en legt contacten in het bedrijfsleven.

 • Wetenschappelijk onderzoeker natuurkunde
  Verricht wetenschappelijk onderzoek naar natuurkundige wetten en processen. Onderzoekt natuurverschijnselen waarbij geen chemische veranderingen optreden. Voorbeelden van werkzaamheden: bestudeert vakliteratuur, formuleert onderzoeksvragen, werkt met wetenschappelijke methodes en modellen om antwoord te krijgen op onderzoeksvragen, schakelt eventueel onderzoeksassistenten in om het onderzoek uit te voeren, overlegt met opdrachtgevers (bijvoorbeeld wetenschappelijke commissies of directies van onderzoeksinstituten), publiceert en presenteert onderzoeksresultaten en schrijft artikelen over het onderzoek en de bevindingen.

 • Wetenschappelijk onderzoeker scheikunde
  Verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de scheikunde. Onderzoekt de samenstelling van stoffen uit elementen, hun verwantschappen en eigenschappen en de veranderingen die zij kunnen ondergaan. Voorbeelden van werkzaamheden: bestudeert vakliteratuur, formuleert onderzoeksvragen, werkt met wetenschappelijke methodes en modellen om antwoord te krijgen op onderzoeksvragen, schakelt eventueel onderzoeksassistenten in om het onderzoek uit te voeren, overlegt met opdrachtgevers (bijvoorbeeld wetenschappelijke commissies of directies van onderzoeksinstituten), publiceert en presenteert onderzoeksresultaten en schrijft artikelen over het onderzoek en de bevindingen.

 • Wetenschappelijk onderzoeker biologie
  Verricht wetenschappelijk onderzoek naar biologische processen of naar de oorzaken van biologische verschijnselen. Onderzoekt planten, dieren, moleculen, afzonderlijke cellen en andere minuscule levensvormen. Voorbeelden van werkzaamheden: bestudeert vakliteratuur, formuleert onderzoeksvragen, werkt met wetenschappelijke methodes en modellen om antwoord te krijgen op onderzoeksvragen, schakelt eventueel onderzoeksassistenten in om het onderzoek uit te voeren, overlegt met opdrachtgevers (bijvoorbeeld wetenschappelijke commissies of directies van onderzoeksinstituten), publiceert en presenteert onderzoeksresultaten en schrijft artikelen over het onderzoek en de bevindingen.

 • Klinisch geneticus
  Onderzoekt en adviseert patiënten met (een verhoogd risico op) erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen. Houdt vaak samen met een kinderarts of een andere specialist spreekuur in een ziekenhuis. Voorbeelden van werkzaamheden: adviseert patiënten over erfelijkheid, doet chromosoomonderzoek, houdt zich bezig met DNA-diagnostiek en overlegt met collega's.

 • Klinisch embryoloog
  Onderzoekt de ontwikkeling van embryo's. Werkt soms bij een universiteit en geeft dan les aan studenten. Voorbeelden van werkzaamheden: verzamelt en beoordeelt onderzoeksgegevens, zuigt vloeistoffen op met pipetten, snijdt stukjes weefsel af of verplaatst die met een pincet, geeft leiding aan laboratoriummedewerkers, doet mondeling en schriftelijk verslag van onderzoek, leest vakliteratuur en bezoekt congressen.

 • Klinisch fysicus
  Adviseert medisch specialisten (bijvoorbeeld radiotherapeuten) over onder andere de juiste en veilige toepassing van fysische methoden, apparatuur en hulpmiddelen en over het uitvoeren van complexe stralingsberekeningen. Voorbeelden van werkzaamheden: onderzoekt en ontwikkelt bestralingstechnieken, houdt toezicht op veiligheidsvoorschriften voor bestralingstoestellen, controleert apparatuur, past veiligheidsrichtlijnen toe, stelt werkplannen op, schrijft rapporten en geeft lezingen.

 • Hoogleraar scheikunde
  Geeft colleges aan een universiteit en levert een bijdrage aan de vormgeving van het onderwijs. Verricht daarnaast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de scheikunde. Onderzoekt de samenstelling van stoffen uit elementen, hun verwantschappen en eigenschappen en de veranderingen die zij kunnen ondergaan. Is eindverantwoordelijk voor het onderzoek binnen de faculteit. Voorbeelden van werkzaamheden: doceert, ondersteunt onderzoekers, begeleidt studenten bij (promotie)onderzoek, schrijft artikelen, rapporten en boeken over wetenschappelijke bevindingen, maakt promotie voor het vakgebied en bedenkt activiteiten om het vakgebied te ontwikkelen.

 • Hoogleraar natuurkunde
  Geeft colleges aan een universiteit en levert een bijdrage aan de vormgeving van het onderwijs. Verricht daarnaast wetenschappelijk onderzoek naar natuurkundige wetten en processen. Onderzoekt natuurverschijnselen waarbij geen chemische veranderingen optreden. Is eindverantwoordelijk voor het onderzoek binnen de faculteit. Voorbeelden van werkzaamheden: doceert, ondersteunt onderzoekers, begeleidt studenten bij (promotie)onderzoek, schrijft artikelen, rapporten en boeken over wetenschappelijke bevindingen, maakt promotie voor het vakgebied en bedenkt activiteiten om het vakgebied te ontwikkelen.

 • Hoogleraar biologie
  Geeft colleges aan een universiteit en levert een bijdrage aan de vormgeving van het onderwijs. Verricht darnaast wetenschappelijk onderzoek naar biologische processen of naar de oorzaken van biologische verschijnselen. Onderzoekt planten, dieren, moleculen, afzonderlijke cellen en andere minuscule levensvormen. Is eindverantwoordelijk voor het onderzoek binnen de faculteit. Voorbeelden van werkzaamheden: doceert, ondersteunt onderzoekers, begeleidt studenten bij (promotie)onderzoek, schrijft artikelen, rapporten en boeken over wetenschappelijke bevindingen, maakt promotie voor het vakgebied en bedenkt activiteiten om het vakgebied te ontwikkelen.

 • Universitair (hoofd)docent scheikunde
  Geeft colleges aan een universiteit en levert een bijdrage aan de vormgeving van het onderwijs. Verricht daarnaast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de scheikunde. Onderzoekt de samenstelling van stoffen uit elementen, hun verwantschappen en eigenschappen en de veranderingen die zij kunnen ondergaan. Voorbeelden van werkzaamheden: doceert, neemt tentamens af, begeleidt studenten bij (promotie)onderzoek, begeleidt postdocs en docenten in opleiding, geeft lezingen, schrijft artikelen en maakt rapporten en boeken over wetenschappelijke bevindingen en onderzoeksresultaten geschikt voor toepassing in het onderwijs.

 • Docent fysiologie
  Is bevoegd om les te geven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het hoger en middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie. Gericht op inzicht krijgen in het werkingsmechanisme en de functie van processen op celniveau. Met die kennis kan worden begrepen hoe organen functioneren. Voorbeelden van werkzaamheden: bereidt lessen voor, instrueert en begeleidt leerlingen bij opdrachten, projecten en werkstukken, maakt toetsen en neemt die af, houdt de studieresultaten bij, onderhoudt contacten met leerlingen en ouders over de studievoortgang en het gedrag van de leerlingen.

 • Universitair (hoofd)docent biologie
  Geeft colleges aan een universiteit en levert een bijdrage aan de vormgeving van het onderwijs. Verricht daarnaast wetenschappelijk onderzoek naar biologische processen of naar de oorzaken van biologische verschijnselen. Onderzoekt planten, dieren, moleculen, afzonderlijke cellen en andere minuscule levensvormen. Voorbeelden van werkzaamheden: doceert, neemt tentamens af, begeleidt studenten bij (promotie)onderzoek, begeleidt postdocs en docenten in opleiding, geeft lezingen, schrijft artikelen en maakt rapporten en boeken over wetenschappelijke bevindingen en onderzoeksresultaten geschikt voor toepassing in het onderwijs.

 • Universitair (hoofd)docent natuurkunde
  Geeft colleges aan een universiteit en levert een bijdrage aan de vormgeving van het onderwijs. Verricht daarnaast wetenschappelijk onderzoek naar natuurkundige wetten en processen. Onderzoekt natuurverschijnselen waarbij geen chemische veranderingen optreden. Voorbeelden van werkzaamheden: doceert, neemt tentamens af, begeleidt studenten bij (promotie)onderzoek, begeleidt postdocs en docenten in opleiding, geeft lezingen, schrijft artikelen en maakt rapporten en boeken over wetenschappelijke bevindingen en onderzoeksresultaten geschikt voor toepassing in het onderwijs.


Instellingen

De studie is bij 1 instellingen te volgen

Open dagen

logo
26 november 2015

Master Open Dag

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
31 maart 2016

Master Open Dag

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen