Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit ? Deze melding verbergen
 • StudieniveauWO-bachelor
 • StudierichtingExact en Informatica
 • Bruto startsalaris:€ 2.390
Bewaar deze pagina

Algemeen

Scheikunde

De universitaire bacheloropleiding Scheikunde is gericht op scheikunde, maar ook op wiskunde, natuurkunde en biologie. Met kennis van die vakken leer je de ontwikkelingen in de scheikunde binnen een bredere context van bètawetenschappen te plaatsen. Bovenal krijg je inzicht in scheikundige methoden en experimentele technieken en in de belangrijkste ontwikkelingen binnen de chemie. Hoe werken zenuwgassen en waarom zijn ze gevaarlijk? Hoe maak je verschillende kleuren vuurwerk? En is het mogelijk een medicijn zonder bijwerkingen te maken? Met deze en vele andere scheikundige vraagstukken houd je je bezig.

Toelatingseisen

Wettelijke Vooropleidingseisen
Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Vwo met profiel EM (met Wiskunde B, Natuurkunde & Scheikunde), CM (met Wiskunde B, Natuurkunde & Scheikunde), NG (met Wiskunde B & Natuurkunde), NT.

Na de studie

Toelichting Na de studie

De vraag waar je na je studie terecht kunt, is belangrijk om over na te denken. Hiernaast worden enkele cijfers gegeven die kunnen helpen bij het vormen van een beeld.

Arbeidsmarktgegevens
Deze cijfers geven een beeld van waar studenten - die een bepaalde opleiding volgden - terecht zijn gekomen. Deze cijfers komen uit een onderzoek onder afgestudeerden (HBO- of WO-monitor).

Studentenoordelen
Deze oordelen geven aan in hoeverre studenten vinden dat hun opleiding hen voorbereid op het beroep dat ze na de opleiding willen uitvoeren.

Prognoses Arbeidsmarkt
De prognosecijfers van het ROA geven een indicatie van de toekomstige arbeidsmarktpositie (lees: over vijf jaar) van afgestudeerden. Dit betreft een globaal beeld van de verwachte arbeidsmarktpositie.

Arbeidsmarktgegevens (Bron: WO-monitor)
Percentage werkend
35%
Percentage studerend
65%
Percentage baan op niveau
87%
Percentage tevreden over aansluiting
79%
Maanden zoektijd
2
Jaar enquête
2013

Studentenoordelen (Bron: Nationale Studenten Enquête
Voorbereiding beroepsloopbaan
3,4

Prognoses Arbeidsmarkt (Bron: ROA)
Prognose goed
Conjunctuur gevoeligheid hoog
Uitwijkmogelijkheden gemiddeld

Beroepen

 • Accountmanager chemische producten
  Realiseert en onderhoudt commerciële relaties met (mogelijke) klanten en afnemers van chemische producten (bijvoorbeeld chloor of producten voor de procesindustrie). Realiseert de verkoop- en omzetdoelstellingen van het bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt verkoop-, relatie- en accountplannen op en realiseert deze, onderhoudt contacten met klanten (accounts/prospects) en met medewerkers binnen het eigen bedrijf, werft nieuwe klanten, informeert en adviseert klanten, volgt marktontwikkelingen, signaleert en benut verkoopmogelijkheden, voert onderhandelingen en sluit contracten af.

 • Kwaliteitscontroleur procesindustrie (hoger)
  Verricht kwaliteitscontroles in de procesindustrie (bijvoorbeeld de chemische industrie of de kunststofindustrie). Voorbeelden van werkzaamheden: onderzoekt de kwaliteit van de gemaakte producten, verricht laboratoriumwerkzaamheden, beoordeelt grondstoffen en eindproducten, neemt monsters, werkt met meetinstrumenten, verzamelt meetresultaten, vergelijkt meetgegevens met de normen en registreert onderzoeksgegevens.

 • Kwaliteitscontroleur voedingsmiddelenindustrie (hoger)
  Verricht kwaliteitscontroles in de voedingsmiddelenindustrie (bijvoorbeeld de graanbewerkende en -verwerkende industrie of de gemaksvoedingsindustrie). Voorbeelden van werkzaamheden: onderzoekt de kwaliteit van dranken en voeding, verricht laboratoriumwerkzaamheden, beoordeelt grondstoffen en eindproducten, neemt monsters, werkt met meetinstrumenten, verzamelt meetresultaten, vergelijkt meetgegevens met de normen en registreert onderzoeksgegevens.

 • Procestechnoloog/productontwikkelaar voedingsmiddelenindustrie
  Ontwerpt en verbetert procestechnische installaties en processen en ontwikkelt en verbetert levensmiddelen voor de voedingsmiddelenindustrie (bijvoorbeeld de zuivelindustrie of de suikerverwerkende industrie). Voorbeelden van werkzaamheden: ontwerpt productieprocessen en -apparatuur (bijvoorbeeld voor de productie van yoghurt en koeken), maakt proefopstellingen van ontworpen productieprocessen, bootst productieprocessen na, bedenkt en verbetert nieuwe toepassingen van levensmiddelen, berekent de kosten en legt gegevens vast in rapporten, voorschriften en specificaties.

 • Procestechnoloog/productontwikkelaar procesindustrie
  Ontwerpt en verbetert procestechnische installaties en processen en ontwikkelt en verbetert producten voor de procesindustrie (bijvoorbeeld de verfindustrie of de kunststofindustrie). Voorbeelden van werkzaamheden: ontwerpt productieprocessen en -apparatuur (bijvoorbeeld voor kunststoffen, bestrijdingsmiddelen en verf), maakt proefopstellingen van ontworpen productieprocessen, bootst productieprocessen na, bedenkt en verbetert nieuwe producten, berekent de kosten en legt gegevens vast in rapporten, voorschriften en specificaties.

 • Chemisch analist (hoger)
  Onderzoekt (chemisch) en analyseert de samenstelling en kwaliteit van bijvoorbeeld kunstharsen, afvalwater, chemische producten, voedingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Voorbeelden van werkzaamheden: voert analyses uit, neemt en bewerkt monsters, doet proeven, maakt berekeningen, registreert de verkregen uitkomsten, werkt met analyseapparatuur en -instrumenten, interpreteert de gegevens en resultaten van proeven en rapporteert over onderzoeksresultaten.

 • Biotechnologisch analist
  Verricht biotechnologisch onderzoek met bijvoorbeeld belichtings- en bestralingsapparatuur, meet- en regelapparatuur, microscopen en fotografische apparatuur. Biotechniek is een techniek die gebruikmaakt van bacteriën, schimmels en gisten in productietechnieken. Voorbeelden van werkzaamheden: analyseert micro-organismen (bijvoorbeeld bacteriën, schimmels en gisten), verricht metingen, registreert de verkregen uitkomsten, kweekt dierlijke en plantaardige cellen, interpreteert de gegevens en resultaten van proeven en rapporteert over onderzoeksresultaten.

 • Biochemisch analist (hoger)
  Onderzoekt met behulp van biochemische onderzoeksmethodes de samenstelling, eigenschappen en veranderingen van dierlijke en plantaardige stoffen en producten. Biochemie is de studie naar de chemie van het leven, waarin de moleculaire aanpak van de chemie en de biologie worden gecombineerd. Voorbeelden van werkzaamheden: voert chemische analyses en standaardbepalingen uit met laboratoriumapparatuur, registreert verkregen uitkomsten, interpreteert de gegevens en resultaten van proeven en rapporteert over onderzoeksresultaten.

 • Hoofd analist (laboratorium)
  Geeft leiding aan een groep analisten in het laboratorium van een universiteit, onderzoeksinstelling of bedrijf in de procesindustrie (bijvoorbeeld de voedingsmiddelen- of kunststofindustrie). Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt uitvoerend personeel, organiseert werkzaamheden, verricht biochemisch, (micro)biologisch, moleculair biologisch, biotechnologisch, botanisch, chemisch, fysisch en zoölogisch onderzoek, werkt met instrumenten en apparatuur, interpreteert de gegevens en resultaten van proeven, rapporteert over onderzoeksresultaten en bezoekt congressen en symposia.

 • Klinisch chemicus
  Verricht geneeskundig onderzoek op verzoek van de behandelend arts. Werkt in een ziekenhuislaboratorium. De behandelend arts gebruikt de onderzoeksbevindingen om de diagnose en het behandelingsplan vast te stellen of bij te stellen. Voorbeelden van werkzaamheden: geeft leiding aan de laboratoriummedewerkers, werkt met meet- en analyseapparatuur, microscopen, balansen en centrifuges, schrijft rapporten, leest vakliteratuur, bezoekt congressen en symposia en verstrekt adviezen.


Instellingen

Open dagen

logo
31 oktober 2015

UvA Bachelordag

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
6 november 2015

Open Dag

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
12 november 2015

Een Dag Student Scheikunde/Scheikundige Technologie

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
16 november 2015

Mastervoorlichting/Master Event

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
16 november 2015

Mastervoorlichting november 2015

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
17 november 2015

Mastervoorlichting/Master Event

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
17 november 2015

Mastervoorlichting november 2015

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
18 november 2015

Mastervoorlichting/Master Event

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
18 november 2015

Mastervoorlichting november 2015

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
19 november 2015

Mastervoorlichting/Master Event

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
19 november 2015

Mastervoorlichting november 2015

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
20 november 2015
logo
20 november 2015

Master Event November 2015

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
20 november 2015

Mastervoorlichting/Master Event

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
20 november 2015

Mastervoorlichting november 2015

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
21 november 2015
logo
7 december 2015

UvA Proefstuderen

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
8 december 2015

UvA Proefstuderen

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
9 december 2015

UvA Proefstuderen

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
10 december 2015

UvA Proefstuderen

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
11 december 2015

UvA Proefstuderen

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen

Toon alle open dagenKlap open dagen in