Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit ? Deze melding verbergen

Bestuurskunde

 • StudieniveauWO-bachelor
 • StudierichtingRecht en Bestuur
 • Bruto startsalaris:€ 2.556
Bewaar deze pagina

Algemeen

Bestuurskunde

De universitaire bacheloropleiding Bestuurskunde is gericht op de manier waarop de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers sturing geven aan onderwerpen die voor grote groepen mensen belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan studiefinanciering, veiligheid, integratie en milieu.

Toelatingseisen

Wettelijke Vooropleidingseisen
Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Vwo met profiel EM, CM, NG, NT.

Na de studie

Toelichting Na de studie

De vraag waar je na je studie terecht kunt, is belangrijk om over na te denken. Hiernaast worden enkele cijfers gegeven die kunnen helpen bij het vormen van een beeld.

Arbeidsmarktgegevens
Deze cijfers geven een beeld van waar studenten - die een bepaalde opleiding volgden - terecht zijn gekomen. Deze cijfers komen uit een onderzoek onder afgestudeerden (HBO- of WO-monitor).

Studentenoordelen
Deze oordelen geven aan in hoeverre studenten vinden dat hun opleiding hen voorbereid op het beroep dat ze na de opleiding willen uitvoeren.

Prognoses Arbeidsmarkt
De prognosecijfers van het ROA geven een indicatie van de toekomstige arbeidsmarktpositie (lees: over vijf jaar) van afgestudeerden. Dit betreft een globaal beeld van de verwachte arbeidsmarktpositie.

Arbeidsmarktgegevens (Bron: WO-monitor)
Percentage werkend
84%
Percentage studerend
5%
Percentage baan op niveau
48%
Percentage tevreden over aansluiting
46%
Maanden zoektijd
3
Jaar enquête
2013

Studentenoordelen (Bron: Nationale Studenten Enquête
Voorbereiding beroepsloopbaan
3,2

Prognoses Arbeidsmarkt (Bron: ROA)
Prognose slecht
Conjunctuur gevoeligheid gemiddeld
Uitwijkmogelijkheden gemiddeld

Beroepen

 • Beleidscoördinator emancipatiezaken
  Coördineert het emancipatiebeleid op diverse terreinen of afdelingen. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt tien tot twintig medewerkers, controleert en organiseert werkzaamheden, zorgt binnen het beleid voor eenheid en samenhang, stemt verschillende onderdelen van het beleid op elkaar af, ontwikkelt ideeën en ontwerpt (beleids)plannen, voert overleg met betrokkenen (bijvoorbeeld overheidsinstanties, bedrijven, deskundigen en belangengroeperingen) en formuleert beleidsplannen en nota's met beleidsadviezen.

 • Beleidsmedewerker kunst en cultuur
  Ontwikkelt en evalueert (overheids)beleid en ondersteunt eventueel de beleidsuitvoering. Is specialist op het gebied van kunst en cultuur. Voorbeelden van werkzaamheden: signaleert ontwikkelingen, verricht onderzoek en verzamelt informatie, formuleert beleidsplannen en nota's met beleidsadviezen, ontwikkelt ideeën en ontwerpt regelgeving, voert overleg met betrokkenen (bijvoorbeeld overheidsinstanties, bedrijven, deskundigen en belangengroeperingen) en adviseert over kunst en cultuur.

 • Beleidsmedewerker fiscale zaken
  Ontwikkelt en evalueert (overheids)beleid en ondersteunt eventueel de beleidsuitvoering. Is specialist op het gebied van fiscale zaken. Voorbeelden van werkzaamheden: signaleert ontwikkelingen, verricht onderzoek en verzamelt informatie, formuleert beleidsplannen en nota's met beleidsadviezen, ontwikkelt ideeën en ontwerpt regelgeving, voert overleg met betrokkenen (bijvoorbeeld overheidsinstanties, bedrijven, deskundigen en belangengroeperingen) en adviseert over fiscale zaken.

 • Beleidsmedewerker onderwijs
  Ontwikkelt en evalueert (overheids)beleid en ondersteunt eventueel de beleidsuitvoering. Is specialist op het gebied van onderwijs. Voorbeelden van werkzaamheden: signaleert ontwikkelingen, verricht onderzoek en verzamelt informatie, formuleert beleidsplannen en nota's met beleidsadviezen, ontwikkelt ideeën en ontwerpt regelgeving, voert overleg met betrokkenen (bijvoorbeeld overheidsinstanties, bedrijven, deskundigen en belangengroeperingen) en adviseert over onderwijsaangelegenheden.

 • Bestuurder werkgevers-, werknemersorganisatie
  Geeft leiding aan leidinggevenden van een werkgevers- of werknemersorganisatie en bepaalt het beleid van de organisatie. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt personeel, onderhoudt contacten met aangesloten leden (werknemers of werkgevers), behartigt de belangen van leden en voert namens de overheid of een (andere) werkgevers- of werknemersorganisatie overleg met hen.

 • Beleidsmedewerker volksgezondheid
  Ontwikkelt en evalueert (overheids)beleid en ondersteunt eventueel de beleidsuitvoering. Is specialist op het gebied van de volksgezondheid. Voorbeelden van werkzaamheden: signaleert ontwikkelingen, verricht onderzoek en verzamelt informatie, formuleert beleidsplannen en nota's met beleidsadviezen, ontwikkelt ideeën en ontwerpt regelgeving, voert overleg met betrokkenen (bijvoorbeeld overheidsinstanties, bedrijven, deskundigen en belangengroeperingen) en adviseert over de volksgezondheid.

 • Opsporingsambtenaar sociale voorzieningen (binnendienst)
  Geeft leiding aan sociaal rechercheurs die fraude op het gebied van sociale voorzieningen onderzoeken. Voorbeelden van werkzaamheden: geeft leiding, instrueert en begeleidt sociaal rechercheurs, zorgt ervoor dat de (vakinhoudelijke) kennis op peil is, is aanspreekpunt voor vakinhoudelijke vragen, doet voorstellen tot verbetering van procedures, licht werkgevers en instanties (bijvoorbeeld de belastingdienst) voor over fraude, verricht dossieronderzoek, maakt processen-verbaal op en schrijft rapporten.

 • Ambtelijk secretaris OR
  Biedt organisatorische, secretariële en beleidsmatige ondersteuning aan de Ondernemingsraad (OR). Voorbeelden van werkzaamheden: agendeert en notuleert OR-vergaderingen en bereidt die voor, schrijft notities, stelt OR-adviezen op, verzamelt en verstrekt informatie, verzorgt de interne communicatie (bijvoorbeeld via intranet of OR-bulletins), verzamelt en analyseert actuele informatie en relevante literatuur, handelt correspondentie af en beheert het archief.

 • Bestuurskundige
  Onderzoekt en analyseert maatschappelijke en bestuurlijke problemen, ontwikkelt overheidsbeleid en adviseert (overheids)instellingen. Voorbeelden van werkzaamheden: assisteert bij het uitvoeren van beleid, adviseert organisaties over verbeteringen, schrijft beleidsnotities en overlegt met vertegenwoordigers van diverse instanties.

 • Secretaris vereniging, stichting
  Is verantwoordelijk voor de secretariële zaken binnen een vereniging of stichting. Voorbeelden van werkzaamheden: verzorgt de correspondentie, beheert het archief, houdt de agenda bij en regelt afspraken, voert telefoongesprekken, vertegenwoordigt de stichting of vereniging, houdt de ledenadministratie bij, stelt beleidsnotities (mede) op, bereidt vergaderingen voor en woont deze bij, notuleert en stelt contracten op.

 • Beleidsmedewerker recreatie en toerisme
  Ontwikkelt en evalueert (overheids)beleid en ondersteunt eventueel de beleidsuitvoering. Is specialist op het gebied van recreatie en toerisme. Voorbeelden van werkzaamheden: signaleert ontwikkelingen, verricht onderzoek en verzamelt informatie, formuleert beleidsplannen en nota's met beleidsadviezen, ontwikkelt ideeën en ontwerpt regelgeving, voert overleg met betrokkenen (bijvoorbeeld overheidsinstanties, bedrijven, deskundigen en belangengroeperingen) en adviseert over recreatie en toerisme.


Instellingen

Open dagen

logo
9 oktober 2015

Meeloopdag Bestuurskunde (Economie Bestuur en Management)

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
31 oktober 2015

Open dag

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
5 november 2015

RSM MSc Virtual Info Sessions

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
19 november 2015

Meeloopdag Bestuurskunde

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
28 november 2015

Proefstuderen Bestuurskunde

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
3 december 2015

RSM MSc Virtual Info Sessions

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
7 januari 2016

RSM MSc Virtual Info Sessions

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
13 januari 2016

Open Dag Ouders

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
4 februari 2016

RSM MSc Virtual Info Sessions

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
27 februari 2016

Open dag

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
3 maart 2016

RSM MSc Virtual Info Sessions

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
17 maart 2016

Meeloopdag Bestuurskunde

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
7 april 2016

RSM MSc Virtual Info Sessions

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen

Toon alle open dagenKlap open dagen in