Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit ? Deze melding verbergen

Over Studiekeuze123

Stichting Studiekeuze123 levert onafhankelijke en betrouwbare studiekeuze-informatie over het hoger onderwijs zonder dat commerciële belangen een rol spelen. Studiekeuze123 is verantwoordelijk voor onder meer de Studiekeuzedatabase en de Nationale Studenten Enquête (NSE) die onderliggend zijn aan Studiekeuze123.nl en Studie in Cijfers.

Studiekeuzeinformatie.nl is de website van Studiekeuze123 met meer informatie voor professionals. Hier is ook informatie te vinden over de organisatie & beleidsdocumenten en de ontstaansgeschiedenis van Stichting Studiekeuze123.

Stichting Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs – verenigd in de Vereniging Hogescholen, VSNU en NRTO – en de studenten-organisaties het ISO en de LSVb. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zorgt voor de financiering. Sinds begin 2009 is Studiekeuze123 een zelfstandige stichting.

Voor een betere studiekeuze

Ruim de helft van de eerstejaars studenten krijgt spijt van zijn studiekeuze.
Met Studiekeuze123.nl neemt het hoger onderwijs haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor betrouwbare en objectieve informatie.
Door (aanstaande) studenten de mogelijkheid te bieden opleidingen te vergelijken, kunnen zij betere keuzes maken ten aanzien van hun vervolgstudie.

Een meer doordachte studiekeuze dringt uitval in het onderwijs terug, draagt bij aan de toename van het aantal hoger opgeleiden en komt tegemoet aan de eisen die de toekomstige arbeidsmarkt stelt.

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen? Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.