Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit ? Deze melding verbergen

Opleiding tot Fysiotherapeut, Hanzehogeschool Groningen

Bewaar deze pagina

Algemeen

univercity

Opleiding tot Fysiotherapeut

De Hanzehogeschool biedt als enige in Noord-Nederland de opleiding Fysiotherapie aan. De opleiding kent een goede mix van theorie en oefeningen. Beide zijn nauwkeurig afgestemd op de beroepspraktijk.

Binnen het vakgebied Fysiotherapie leer je de aard en oorzaak van klachten bij clienten op het gebied van houding, beweging en conditie te onderzoeken. Ook leer je samen met die clienten een behandelplan op te stellen om de klachten te verhelpen en in de toekomst te voorkomen. Uiteraard kun je die behandeling dan ook toepassen en beoordelen in hoeverre de door jou gekozen aanpak de klachten werkelijk verhelpt. Als rode draad door de opleiding lopen de stageperiodes. In het 1e en 2e jaar kennismakings- en juniorstages, in een later stadium meer zelfstandige stages. De vraag naar fysiotherapeuten neemt de laatste jaren sterk toe. De kans is dan ook zeer groot dat een net afgestudeerde fysiotherapeut snel een baan vindt. Het diploma is een internationaal erkend diploma en de in Nederland opgeleide fysiotherapeut staat goed aangeschreven. Er werken veel Nederlanders in het buitenland. Wel is het zo dat een land aanvullende eisen kan stellen om er te kunnen werken.

Facts and figures

Feiten en cijfers
Aantal eerstejaars voltijd studenten
285
Afstandsonderwijs
0%
Avondonderwijs
50%
Honoursprogramma
Wel Honours Programma
Studieduur (ECTS)
240
Bindend studieadvies (ECTS)
Jaar 1 : 48
Taal onderwijs
Engels, Nederlands

Toelating en kosten

Wettelijke Vooropleidingseisen
Wettelijke Vooropleidingseisen Havo Havo met profiel EM, CM, NG, NT.
Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Vwo met profiel EM, CM, NG, NT.
Wettelijke Vooropleidingseisen Overig MBO-4. De directe toelating geldt niet voor een diploma binnen de domeinen Handel en ondernemerschap en Economie en administratie. Voor deze domeinen bepaalt de opleiding welke toelatingsregels gelden. Neem dus contact op met de opleiding over de daar geldende afspraken.
Aanvullende Toelatingseisen
ingangstoets
intake gesprek
vooropleiding
taaltoets cijfer

Neem voor meer informatie over de aanvullende vooropleidingseisen contact op met de instellingen waar deze opleiding aan wordt gegeven

Aanvullende informatie
Numerus fixus
Ja
Decentrale selectie
Ja, aanmelden voor 1 februari 2015
Aantal plaatsen beschikbaar
285
Aantal keren meedoen
3

Instroommomenten
1 september 2015
1 september 2016
1 september 2017

Collegegelden2015-2016
Wettelijk tarief (Voltijd) € 1951
Instellingstarief (Voltijd) € 1951
Instellingstarief niet-EER (Voltijd) € 7500

Studentenoordelen

Studentenoordeel over Voltijd
Algemene Vaardigheden
4
Docenten
3,9
Groepsgrootte
4
Huisvesting
3,8
Informatievoorziening
3,5
Inhoud
3,8
Kwaliteitszorg
3,4
Sfeer
4,3
Stage
4
Studiebegeleiding
3,8
Studiefaciliteiten
3,7
Studielast
3,7
Studieomgeving
4,1
Studierooster
3,3
Toetsing Beoordeling
3,8
Voorbereiding Beroepsloopbaan
3,8
Wetenschappelijke Vaardigheden
3,8

Varianten

Varianten

Physiotherapy

Health care appeals to you. You love working with people and you would like to mean something to them. Should you feel that this applies to you, then Physiotherapy might be right up your street.

The Physiotherapy Bachelor degree programme will teach you about the functioning and dysfunctioning of the human body in relation to its surroundings. You will acquire practical and theoretical knowledge on how you can help orthopaedic/rheumatologic, neurological and cardiopulmonary patients. The programme is exceptionally practice-oriented and evidencebased. In addition to learning subjects related to physiotherapy, the programme also includes medical and psychosocial subjects. Physiotherapists work in physiotherapy practices (including their own practices), in health centres and hospitals, but also for large companies. The Dutch Physiotherapy Diploma is highly recognized internationally and you will therefore come across Dutchtrained physiotherapists throughout Europe and the rest of the world.

Honours Programma

honoursprogramma Healthy Ageing

Van deze afstudeerrichting is geen beschrijving beschikbaar.

Open dagen

logo
7 november 2015

Open dag 7 november

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen
logo
12 maart 2016

Open dag 12 maart

Kijk voor meer informatie

Toon opleidingen

Studie in Cijfers

Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen dan wel universiteiten. Dit kan je helpen bij je oriëntatie op je studiekeuze.

Lees meer over Studie in Cijfers